واحدهای مشاوره

 

مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر دارای 8 واحد مشاوره است:
 

*             واحد مشاورۀ آمار و اپیدمیولوژی

این واحد با برخورداری از همکاری اعضای هیات علمی و متخصصین آمار و اپیدمیولوژی آمادگی دارد که در مراحل ابتدایی انجام پروژههای تحقیقاتی در زمینه‌هایی از قبیل موارد زیر اساتید و دانشجویان را یاری نماید:

1.         تعیین اهداف، فرضیات، نوع پژوهش، متغیرها، روش انتخاب نمونه  و تنظیم پرسشنامه در جهت طراحی پژوهش و نگارش طرح تحقیقاتی

2.         تعیین حجم نمونه و روش های نمونهگیری

3.         نحوۀ تهیۀ پرسشنامه ها و فرم های اطلاعاتی

4.         تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها و سایر موراد مرتبط با طراحی پژوهش

5.         در پایان پروژه‌های تحقیقاتی نیز با انجام آزمون های آماری از قبیل مقایسۀ میانگین ها و نسبت های بین گروه های مورد مطالعه، آمار توصیفی، رگرسیون، آنالیز واریانس، تحلیل عاملی، آنالیز کوواریانس و ... با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS، Epi، SSC Power و ... که متناسب با اهداف پژوهشگران انتخاب می شوند، آنها را در تجزیه و تحلیل نتایج یاری می کند.
 

*             واحد مشاورۀ پروپوزال و مقاله نویسی

مشاوره در زمینه های:

1.         ساختار و نحوۀ نگارش پروپوزال و مقالات علمی (انگلیسی و فارسی)

2.         ارائۀ نتایج پژوهش ها در مقالات علمی
 

*             واحد مشاورۀ آزمایشگاه و آنالیز دستگاهی

1.         هدف این واحد ارائۀ مشاوره آزمایشگاهی به پژوهشگرانی است که از روش های آزمایشگاهی (بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک و ...) در پژوهش خود استفاده می نمایند.

2.         این خدمات توسط متخصصین علوم آزمایشگاهی و ژنتیک (با بهره گیری از متخصصین سایر دانشگاه ها از جمله علوم پزشکی اهواز) انجام می شود.
 

*             واحد مطالعات حیوانی

1.         ارائۀ مشاوره به پژوهشگرانی که از حیوان آزمایشگاهی (رت) به عنوان نمونه در پژوهش خود استفاده می نمایند.

2.         آشنا نمودن دانشجویان و پژوهشگران با روش در دست گرفتن حیوان آزمایشگاهی و هندلینگ

3.         آشنا نمودن دانشجویان و پژوهشگران با روش نگهداری از حیوان آزمایشگاهی در خانۀ حیوانات

4.         آشنا نمودن دانشجویان و پژوهشگران با نحوۀ بیهوشی رت

5.         نحوۀ استفاده از دستگاه های مطالعات فیزیولوژی پزشکی مثل تردمیل رت

6.         نحوۀ گرفتن EKG و فشار خون رت
 

*             واحد پژوهش در آموزش

هدف این واحد ارائۀ مشاوره به اعضای هیئت علمی، محققین و سایر علاقمندان امر آموزش در زمینۀ مطالعات علمی در حیطۀ آموزش پزشکی مانند برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی و ... می باشد .
 

*             اخلاق در پژوهش

1.         مشاورۀ طرح های تحقیقاتی از نظر رعایت کدهای اخلاق در پژوهش
 

*             علم سنجی

مشاوره به دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و سایر کارکنان در زمینه های زیر:

1.         نحوۀ جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی

2.         نحوۀ انتخاب مجلات بین المللی مناسب و ارسال مقالات
 

*             خدمات رایانه ای و تدوین عکس و پوستر

مشاوره در زمینۀ:

1.         طراحی و تدوين پوستر مقالاتی که قرار است در کنگره های داخل و خارج از کشور ارائه گردند و تهیۀ آن ها در قالب فايل های آماده جهت چاپ

2.         تصحيح و تدوين عکس برای استفاده در مجلات علمی و سخنرانی‌های علمی، آموزشی با استفاده از نرم ‌افزارهای گرافيکی

3.         تهيه اسلايدهای کامپيوتری برای کاربردهای آموزشی و علمی با استفاده از نرم افزارهای به روز

4.         مشاورۀ ورود داده های مربوط به پرسشنامه های تحقيقاتی

5.         مشاورۀ تايپ مقالات و پايان نامه‌ها

تعداد بازديد اين صفحه: 145
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32133006 تعداد بازديد زيرپورتال: 19989 اين زيرپورتال امروز: 142 سایت در امروز: 39992 اين صفحه امروز: 1