مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات

 

رزومه

ایمیل

درجۀ علمی

مقطع و رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی مشاوران به ترتیب حروف الفبا

ردیف

CV

sh_azadpour@yahoo.com

مربی

دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی

شیما آزادپور

1

CV

narges.chamkouri@gmail.com

استادیار

دکتری تخصصی شیمی تجزیه

نرگس چم کوری

2

atefe.zahedi@gmail.com

مربی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

عاطفه زاهدی

3

Sh.soltani@abadanums.ac.ir

مربی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شیدا سلطانی

4

CV

nttahery@gmail.com

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

نورالله طاهری

5

adelimaryam@rocketmail.com

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

مریم عادلی پور

6

fakharzadehl@yahoo.com

استادیار

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

لیلا فخارزاده

7

CV

sgolabister@gmail.com

استادیار

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

سحر گلابی

8

CV

mm59mm@gmail.com

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

محمد محبوبی

9

CV

k.mjafari@yahoo.com

مربی

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

کمیل مذهب جعفری

10

CV

ma.momtazan2013@gmail.com

مربی

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش
شناسی گرایش
بازیابی اطلاعات

محبوبه ممتازان

11

CV

m.naghashpour@abadanums.ac.ir

استادیار

دکترای تخصصی علوم تغذیه

مهشید نقاش پور

12

تعداد بازديد اين صفحه: 201
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32131481 تعداد بازديد زيرپورتال: 19978 اين زيرپورتال امروز: 137 سایت در امروز: 38467 اين صفحه امروز: 1